Przeprowadzanie auditów wewnętrznych

Audit wewnętrzny systemu zarządzania jakością w przeciwieństwie do różnego rodzaju kontroli jakie są przeprowadzane w firmach, to szukanie przede wszystkim dobrych stron firmy. Przeprowadzenie takiego auditu w zakładzie podzielone jest na następujące etapy:

  1. Analiza dokumentacji systemowej firmy
  2. Ustalenie planu auditu, w konsultacji z przedstawicielami auditowanych obszarów firmy
  3. Przeprowadzenie badania auditowego
  4. Sporządzenie raportu z auditu
  5. Pomoc w ustaleniu działań poauditowych
  6. Nadzorowanie usuwania niezgodności i zaleceń auditowych

Zaletą przeprowadzania auditów wewnętrznych przez auditora nie będącego pracownikiem auditowanej  firmy , jest obiektywność badania, oraz uwzględnienie wszystkich wymagań jakie stawia norma systemowa wg której zakład jest auditowany.

Zapraszam do kontaktu – odpowiem na każde pytanie. Więcej informacji znajduje się na moim autorskim blogu.