08/11/16

– MOJE REFLEKSJE NAD NARZĘDZIAMI POMIAROWYMI I SPÓJNOŚCIĄ POMIAROWĄ

Cale_etalonW najnowszym wydaniu normy ISO 9001:2015 pojawia się określenie – „Spójność pomiarowa”.

W różnych opracowaniach opisujących zagadnienie utrzymywania w firmach nadzoru nad sprzętem pomiarowym można dowiedzieć się, że jest to proces polegający na porównaniu możliwości pomiarowych danego narzędzia z obowiązującym wzorcem państwowym lub międzynarodowym. Każda firma w zależności od rodzaju prowadzonej działalności musi więc utrzymywać w zadowalającym stanie swoje narzędzia pomiarowe, gdyż to właśnie od ich poprawności zależy zgodność końcowego wyrobu jaki został zamówiony przez Klienta.

Oczywiście inaczej będzie wyglądał nadzór nad narzędziami w firmie produkcyjnej, zupełnie inaczej natomiast odbywało się to będzie w zakładach usługowych w których może nawet dochodzić do sytuacji, że narzędzi pomiarowych nie będzie żadnych, co w konsekwencji spowoduje wyłączenie zagadnienie spójności pomiarowej z organizacji pracy firmy. Tu każdy właściciel musi określić sobie, czy narzędzia pomiarowe są mu potrzebne do pracy czy nie.

Aby jednak narzędzia pomiarowe w firmie były rzeczywiście czynnikiem do zapewnienia zaufania wiarygodności pomiarów, należy o nie dbać oraz monitorować w sposób ciągły ich używanie. Należy więc sobie określić odstępy czasowe w jakich każde narzędzie będzie sprawdzane. Przepisy państwowe w większości przypadków nie narzucają czasookresu sprawdzań. Właściciel każdego zakładu musi sobie te czasookresy określić sam, biorąc pod uwagę charakter i częstotliwość ich używania.

I gdy ma się już określony czasookres sprawdzania takiego narzędzia, należy ustalić sposób sprawdzenia. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest zleceniem wzorcowania i sprawdzania narzędzi pomiarowych specjalistycznej firmie. Firmy takie posiadają wzorce pomiarowe wg których dokonują czynności sprawdzających. Robią to dobrze, a koszt takich usług jest z reguły dużo niższy niż koszt utrzymywania własnej komórki zajmującej się sprawdzaniem. Jednak przy wyborze takiej firmy zewnętrznej należy zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Warto sprawdzić taką firmę, czy  posiada ona akredytację PCA. Jest to ważny aspekt przy realizowaniu usług np. dla lotnictwa, wojska czy motoryzacji i w przypadkach auditów klientów z tej branży brak akredytacji może skutkować wpisaniem niezgodności.

Po każdym sprawdzeniu narzędzie pomiarowe musi być oznaczone np. w naklejką czy przywieszką, na której będzie określony status sprawdzenia. Oczywiście z faktu sprawdzania narzędzi pomiarowych musimy przechowywać stosowne dokumenty. Jest to bardzo ważny element, gdyż w skrajnych przypadkach posiadanie dokumentów z wzorcowania pozwoli nam się wybronić np. przed złożoną przez klienta reklamacją.

I jeszcze jeden bardzo ważny element – przechowywanie narzędzi na stanowiskach pracy. Wskazane jest by odbywało się to w porządku i w wyznaczonym do tego miejscu. Niejednokrotnie miałem okazję widzieć narzędzia które leżały gdzieś na szafkach narzędziowych razem z wyrobami, rysunkami, jakimiś środkami do czyszczenia maszyny, czy nawet … ze artykułami spożywczymi. Na szczęście były to tylko przypadki sporadyczne.