Utrzymywanie Systemów Zarządzania Jakością – outsourcing

System zarządzania jakością funkcjonujący w zakładzie wymaga bieżącego utrzymania – co zapewnia usługa outsourcingu. Jest to wypełnianie roli Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. Sprawdza się to bardzo dobrze w małych firmach. Elementami utrzymania systemu są:

- bieżące aktualizowanie dokumentacji systemowej
– przygotowanie i obsługa administracyjna przeglądów zarządzania
przeprowadzanie auditów wewnętrznych
– nadzorowanie niezgodności
– podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych
– przedstawianie cyklicznych sprawozdań o stanie funkcjonowania systemu jakości kierownictwu zakładu
– pomoc w auditach certyfikujących , klientowskich i innych.