Wdrażanie systemu zarządzania jakością

Wdrażanie systemu zarządzania jakością prowadzone jest w oparciu o ustalony z kierownictwem firmy harmonogram. Przy ustalaniu harmonogramu brane są pod uwagę –  specyfika firmy, jej wielkość itp.

 

Przykładowy harmonogram wdrażania systemu przedstawia się następująco:

 

 1. Przeprowadzenie analizy stanu aktualnego i pokazanie różnic w stosunku do wymagań normy
 2. Szkolenie dla najwyższego kierownictwa firmy
 3. Zidentyfikowanie i opracowanie mapy procesów
 4. Tworzenie dokumentacji systemowej
 5. Wdrażanie dokumentacji systemowej.
 6. Przeprowadzenie auditu kontrolnego oraz ustalenie działań poauditowych.
 7. Monitorowanie podjętych działań korygujących i zapobiegawczych
 8. Przeprowadzenie ostatecznego auditu  kontrolnego
 9. Przeprowadzenie przeglądu zarządzania
 10. Szkolenie całej załogi
 11. Zgłoszenie systemu do auditu certyfikującego
 12. Pomoc przy przeprowadzaniu auditu certyfikującego
 13. Monitorowanie działań korygujących i zapobiegawczych po audicie certyfikującym

Wdrażanie systemu zarządzania jakością trwa od 4 do kilkunastu miesięcy. Zależy to od wielkości firmy, ilości lokalizacji, specyfiki jej produkcji i wielu innych czynników.

Ze względu na to, że wymagania norm systemowych są bardzo ogólne, staramy się je tak interpretować, by w jak najmniejszym stopniu modyfikować organizację firmy przy obniżeniu kosztów i zmniejszeniu do minimum dokumentacji.